VinFast

 

Bảng giá

STT Tên sản phẩm Dòng xe Giá
1 VinFast Fadil Nâng CaoVinFast Fadil Nâng Cao CUV 413.100.000 VNĐ
2 VF e34Xe điện VF e34 SUV 690.000.000 VNĐ
3 VinFast Fadil Tiêu chuẩnVinFast Fadil Tiêu chuẩn CUV 382.500.000 VNĐ
4 Vinfast Lux A2.0 Tiêu chuẩnVinfast Lux A2.0 Base SEDAN 881.695.000 VNĐ
5 Vinfast Lux A2.0 Nâng caoVinfast Lux A2.0 Plus SEDAN 948.575.000 VNĐ
6 Vinfast Lux A2.0 Cao cấpVinfast Lux A2.0 Full Premium SEDAN 1.074.450.000 VNĐ
7 Vinfast Lux SA2.0 Tiêu ChuẩnVinfast Lux SA2.0 SUV 1.226.165.000 VNĐ
8 Vinfast Lux SA2.0 Nâng CaoVinfast Lux SA2.0 Plus SUV 1.298.840.000 VNĐ
9 Vinfast Lux SA2.0 Cao CấpVinfast Lux SA2.0 Full Premium SUV 1.451.600.000 VNĐ
10 Vinfast V8 PresidentVinFast V8 President SUV Full Size 3.800.000.000 VNĐ